skip to Main Content

Bij Corkdesign.nl koop je vertrouwt (online) exclusieve kurkproducten.

Corkdesign.nl
Buitensingel 49
2286 KZ Rijswijk (ZH)
KvK-nummer: 63788993
Website: www.corkdesign.nl

Corkdesign.nl., hierna te noemen Corkdesign.nl, verleent jou bij deze toegang tot de website Corkdesign.nl en nodigt jou uit kennis te nemen van haar aanbod. Corkdesign.nl behoudt zich ten alle tijde het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Alle op onze website aangeboden foto’s, teksten en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Corkdesign.nl kan getoonde materialen op elk gewenst moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan. Gebruikers van Corkdesign.nl kunnen met uitzondering van hun eigen account zelf geen inhoud op de website plaatsen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, foto’s en andere geplaatste materialen liggen bij Corkdesign.nl of haar toeleveranciers. Het kopiëren, verspreiden en iedere andere vorm van het gebruik van onze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Corkdesign.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is tevens ook niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, zonder schriftelijke toestemming van Corkdesign.nl

Informatie over Privacy

Identiteit van de ondernemer

Corkdesign.nl
Buitensingel 49
2286 KZ Rijswijk (ZH)
E-mailadres: info@corkdesign.nl
KvK-nummer: 63788993
Btw-identificatienummer: NL179691867B01

Website

Dit is de website www.corkdesign.nl.

Bij ieder bezoek aan onze Corkdesign.nl website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  1. uw e-mailadres als u deze aan ons communiceert;
  2. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze website te gaan;
  3. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft;
  4. alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Daarom AE Cork Design

• exclusief handgemaakte uit Portugal!

• FLORE & COJA zijn stuk voor stuk uniek in een beperkte oplage

• gemaakt van kurk en keramiek

• trendy & duurzaam

• kurk is 100% ecologisch

Meer weten?

AE CORK DESIGN
info@corkdesign.nl 
Tel: 0031 - 650677010

All Rights Reserved | AE Cork Design | The Netherlands